Bestuur

 

Het bestuur van de Stichting Telefamily

Cock Verwij

Voorzitter

Wilma Goudkamp

Penningmeester

Peter den Hartog

Secretaris

Bob van der Horst

Ad Liefting

Annette Hoogerwerf

Beloningsbeleid voor bestuur en personeel

In de oprichtingsakte van de Stichting Tele Family for Kenya artikel 4 (bestuur) punt 5: “De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.”

De stichting heeft geen personeel in dienst en derhalve ook geen personeelsbeleid voor beloning.