Tele Family for Kenya

In de sloppenwijken in Mombasa zijn vele gezinnen zonder vader. Alleenstaande moeders, of de oma’s van weeskinderen, zijn dan de kostwinner, terwijl in hun gezin vaak wel 3 tot 6 monden moeten worden gevoed. Vooral de kinderen zijn hiervan het slachtoffer. Een groot probleem is het onderwijs. Officieel is dat voor iedereen gratis, maar in de regel moet de bevolking dit zelf in stand houden. Als niet wordt bijgedragen aan het in stand houden van voorzieningen dan komt van het onderwijs niet veel terecht. Voor de allerarmsten geldt dan:
geen scholing, geen opvang, geen toekomst, alleen de dagelijkse strijd om eten, om het bestaan. Uiteindelijk komen veel van deze kinderen op straat terecht en worden harde criminelen en prostituees. Niet omdat ze daarvoor kiezen maar door de omstandigheden.

Visie

Het is de visie van Tele Family for Kenya dat door middel van de programma’s van de Tele
Family Foundation in Mombasa, Kenia

  • (alleenstaande) ‘moeders’ economisch in staat worden gesteld voldoende inkomen te verwerven om daarmee, voor zichzelf en het gezin waar zij de zorg voor hebben, in de minimale basisbehoeften aan eten, verzorging, gezondheidszorg, onderwijs en toekomstperspectief te kunnen voorzien en
  • (hun) kansarme kinderen door middel van scholing zicht op betere toekomst krijgen en dat een dergelijk programma wordt gerealiseerd
  • door en voor lokale werkers
  • middels veranderingen van binnenuit
  • noodhulp daar niet aan bijdraagt, maar structurele begeleiding naar zelfstandigheid wel
  • waarbij de vraag van TFF voor de activiteiten van Tele Family leidend is.

Missie

De missie van Tele Family for Kenya komt tot uitdrukking in de naam en het logo. Tele is Swahili voor “volheid”, “overvloed”, letterlijk ‘meer dan genoeg’. In de Bijbel staat dat de aarde en haar volheid van God is (1 Kor 10:26), en dat de Goede Herder zorgt voor zijn schapen opdat zij het leven in al zijn volheid hebben (Johannes 10:10). Wij voelen ons geroepen om anderen te laten delen in deze volheid. Omdat wij dat bij voorkeur in de families doen willen wij de vrouwen en de kinderen opzoeken in de situaties waar zij zijn.
De open handen in het logo ontvangen overvloed. Het symboliseert ons vertrouwen op God, het verlangen om te delen, en de zegen die wij van Hem verwachten.

Wij zien het als onze missie om vanuit deze christelijke levenshouding TFF in staat te stellen de situatie van (alleenstaande) vrouwen en (hun) kinderen in Mombasa, Kenia te verbeteren.

Beleidsplan

Voor het volledige beleidsplan:

Lees verder