Onderwijs

Basisschool

Met hulp uit Nederland is in 3 fasen een volledige basisschool neergezet. Deze school draait nu geheel zelfstandig met het opgebrachte schoolgeld. Zowel kinderen uit de buurt als kinderen met een sponsor gaan naar deze school.

Als kinderen naar school gaan nemen de kansen om later voor zichzelf te kunnen zorgen toe. Verder hebben, met name in een ouder gezinnen, de ouders dan hun handen vrij om aan het werk te gaan en de kost te verdienen zonder dat de kinderen alleen achterblijven. Zo helpen we ook alleenstaande moeders met een microkrediet en een educatie programma.

Skill Center

Op dit moment wordt hard gewerkt aan de realisatie van een vakschool, het Skill Center. Het 1e gedeelte daarvan is al in gebruik, we willen dit Skill Center inzetten voor de volgende doelgroepen:

  1. Jongeren die nu in het sponsor programma zitten. Deze kunnen in de schoolvakanties vaardigheden leren, waardoor ze niet in de sloppenwijk hoeven rond te zwerven.
  2. Veel jonge vrouwen kunnen hun opleiding niet afmaken en komen terecht op straat en trouwen vroeg omdat ze geen inkomen hebben.Zij kunnen een vaardigheid leren om inkomen te genereren en zo zelfstandiger te
    worden.
  3. Jonge mannen komen in de tijd na hun opleiding vaak in aanraking met criminaliteit omdat ze niet direct ergens aan de slag kunnen. Het Skill Center kan ze een vak leren om wel direct mee aan de slag te gaan.
  4. Jongeren die niet academisch zijn aangelegd, maar wel creatieve en praktische vaardigheden hebben zijn niet in staat een vervolgopleiding te volgen. Zij kunnen via de vakschool geholpen worden om ook hun
    dromen te realiseren.

Studiefonds

Om jongeren na hun basisschool en middelbare school de mogelijkheid te geven een studie te volgen, bieden we financiële hulp uit een studiefonds.